Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Odstąpienie od umowy

  1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, w tym od umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
  2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy Sprzedaży:
    1. Towaru Dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostarczeniu,
    2. Towarów, które po Dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  3. W pozostałych przypadkach Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
  4. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.


5. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, koszty zwrotu towaru od klienta kształtują się jak poniżej:

Przesyłka kurierska
(do 30 kg)

15,00 PLN
Przesyłka kurierska 
(do 60 kg)
56,00 PLN
Przesyłka kurierska na palecie
(do 600 kg)
116,85 PLN
Przesyłka kurierska na palecie
(do 1000 kg)
 230,00 PLN
   
PRZESYŁKA DŁUŻYCOWA  

Przesyłka kurierska
(do 30 kg)

 45,00 PLN
Przesyłka kurierska
(do 60 kg)
 120,00 PLN
Przesyłka kurierska dłużyca na palecie
(do 600 kg)
120,00 PLN
Przesyłka kurierska dłużycowa
(do 1000 kg)
350,00 PLN
Przesyłka kurierska dłużyca na palecie
(do 1000 kg)
370,00 PLN

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

pixel